Pembagian Akhlak Terpuji Dan Contohnya
Agama

Pembagian Akhlak Terpuji Dan Contohnya

Pembagian Akhlak Terpuji Dan Contohnya

Pembagian Akhlak Terpuji Dan Contohnya
Pembagian Akhlak Terpuji Dan Contohnya

Akhlak Mahmudah (Akhlak Terpuji)

Yaitu perbuatan baik terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk lainnya, seperti pemaaf, penyantun, dermawan, sabar, rohmah (kasih sayang), lemah lembut dan lainnya.

Akhlak Terhadap Allah SWT

a. Al-Hubb yaitu mencintai Allah melebihi cinta kepada apapun dan siapapun
b. Al-Raja yaitu mengharapkan karunia dan berusaha memperoleh keridhaan Allah
c. Al-Syukr yaitu mensyukuri nikmat dan karunia Allah
d. Al-Qana’ah yaitu menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar Allah setelah berikhtiar dengan maksimal
e. At-Taubat yaitu bertaubat hanya kepada Allah
f. Tawakkal yaitu berserah diri kepada Allah

Akhlak terhadap Rasulullah SAW

a. Mencintai Rasullulah secara tulus dengan mengikuti semua sunahnya
b. Menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri tauladan dalam hidup dan kehidupan
c. Menjalankan apa yang disuruhnya, tidak melakukan apa yang dilarangnya

Akhlak terhadap Orang tua

a. Mencintai mereka melebihi cinta kepada kerabat
b. Merendahkan diri kepada keduanya diiringi perasaan kasih sayang
c. Berkomunikasi kepada orang tua dengan khidmat, mempergunakan kata lemah lembut
d. Berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya
e. Mendoakan keselamatan dan keampunan bagi mereka

Akhlak terhadap Diri Sendiri

a. Memelihara kesucian diri
b. Menutup aurat
c. Jujur dalam perkataan dan berbuat ikhlas serta rendah hati
d. Malu melakukan perbuatan jahat
e. Menjauhi dengki dan menjauhi dendam
f. Berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain
g. Menjauhi segala perbuatan yang tercela

Akhlak terhadap Keluarga serta Kerabat

a. Saling membina rasa kasih sayang dalam kehidupan keluarga
b. Saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak
c. Berbakti kepada ibu dan bapak
d. Memelihara hubungan silaturahmi

Akhlak terhadap Tetangga

a. Saling mengunjungi
b. Saling tolong menolong
c. Saling menghindari pertengkaran dan permusuhan

Akhlak terhadap Masyarakat

a. Menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan
b. Saling menolong dalam melakukan kebajikan dan takwa
c. Bermusyawarah dalam segala urusan mengenai kepentingan bersama
d. Menunaikan amanah dengan jalan melaksanakan kepercayaan yang diberikan seseorang atau masyarakat keduanya
e. Menepati janji

Akhlak terhadap Lingkungan

a. Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup
b. Menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati
c. Sayang pada sesama makhluk

Baca juga: