Uncategorized

Riwayat Hidup

  1. Riwayat HidupRiwayat Hidup

Ibnu Khaldun lahir di Faghirzadeh, Tunisia, Afrika Utara, pada awal bulan Ramadhan 732 H atau 27 Mei 1332. Ia mempunyai nama lengkap Abdur- Rahman abu Zaid Waliuddin Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun (1332-1406 M). Abdur-Rahman adalah nama kecilnya dan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya, sedangkan Waliuddin adalah gelar yang diberikan kepadanya sewaktu menjabat sebagai qadhi di Mesir. Selanjutnya lebih populer dengan sebutan Ibnu Khaldun.[1]

Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tanggal 26 Ramadhan 808 H/16 Maret 1406 M dalam usia 74 tahun menurut hitungan tahun masehi atau 76 tahun menurut hitungan Hijriah. Selama 24 tahun menetap di Mesir. Ibnu Khaldun adalah raksasa intelektual Muslim terkemuka di dunia. Lahir dari keluarga terpelajar, Ibnu Khaldun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka, seperti Abu Abdillah Muhammad bin al-Arabi al-Hashayiri, Abu Abbas Ahmad ibn al- Qushshar, Abu Abdillah Muhammad al-Jilani dan Abu abdillah Muhammad ibn Ibrahim al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti tata bahasa Arab, hadis, fiqih, teologi, ilmu alam, matematika dan astronomi.

 

Sumber :

https://menitpertama.id/